Đoàn thể xã hội | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO SÀI GÒN

Đoàn thể xã hội

CHIA SẺ KHÓ KHĂN, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ...

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cô bé Bùi Mai Thi - Học sinh trường dân tộc nội trú Huyện Thạch Thành Tỉnh Thanh Hóa, hiện đang ở...

Xem thêm

TASECO NHẬN BẰNG KHEN TRONG CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI TỪ THIỆN NĂM 2011 NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Ngày 25/05/2012, Công đoàn Công thương Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính và công tác xã hội từ thiện...

CHIA SẺ KHÓ KHĂN, CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ CÙNG CÔ BÉ BÙI MAI THI

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cô bé Bùi Mai Thi - Học sinh trường dân tộc nội trú Huyện Thạch Thành Tỉnh Thanh Hóa, hiện đang ở...

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: