Hình thành và Phát triển | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO SÀI GÒN
  • Hình thành và phát triển

    Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không Taseco Sài Gòn có công ty mẹ là Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không TASECO (Taseco Air) được thành lập ngày 24/02/2005 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103005285,...

    Xem thêm
      1  

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: