CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO SÀI GÒN

Dịch vụ Taseco Sài Gòn

VINACS VINH DỰ ĐÓN NHẬN CÚ ĐÚP DANH HỆU BEST GLOBAL NETWORK CATERER VÀ BEST CATERER IN ASIA PACIFIC DO QATAR AIRWAYS TRAO TẶNG

Ngày 10/04/2019, VINACS đã vinh dự đón nhận cú đúp danh hiệu “Công ty cung ứng suất ăn xuất sắc nhất thế giới” và “Công ty cung ứng suất ăn tốt nhất...

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: