Khối phòng ban | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO SÀI GÒN

Khối phòng ban

CÁC PHÒNG, BAN CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO SÀI GÒN

 

1. Phòng Nhân sự - Hành chính

 

2. Phòng Kinh doanh

 

3. Phòng Tài chính – Kế toán

 

4. Trung tâm Kinh doanh

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: